WELLNESS

     

dzieci od 3 do 10 lat                    3 €/godz.

dorośli i dzieci od lat 10            6 €/godz.